Επόμενη Εκδήλωση: Συνέδριο: Όπερα και ελληνισμός κατά τον 19ο αιώνα 17-19 Νοεμβρίου 2017